Filosofia

Laudaturtutkielma "Vapauden, tietämisen ja moraalin snellmanilainen sidos" - Jyväskylän Yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 2009
https://siipola.work/filosofia/Laudaturtutkielma10k.pdf

5 esseetä moraalin, tiedon ja aatteen aloilta
Suvereeni, päätös ja moraali
Ymmärrys kehässä
Tieteestä puhumisen luonne
Tietoa - elävänä tai kuolleena
Koulu vallan välikappaleena
https://siipola.work/filosofia/FILS510.pdf

Kaksi esseetä Heideggerin filosofiasta
Dasein ja maailmankuva
Moraali huolena
https://siipola.work/filosofia/FILS120.pdf

Tiedon synnyn, jakelun ja tulkinnan
inhimillisistä piirteistä muutamin
satunnaisin esimerkein
sisältää seuraavat viisi opiskelijana kirjoitettua esseetä:
1970-luvun koulu-uudistuksen tavoitteita ja toteutumia
Reijo Wileniuksen huomioiden valossa”
”Kausaalisuus lepotilana energiatasolla”
”Järki materian ominaisuutena”
”Suomen kielikysymyksen marxilainen modulaatio”
”Kansakunnaksi hahmottuminen materiaalisen ja
kulttuurisen vaihdannan maailmassa”
https://siipola.work/filosofia/FILS830.pdf

Luonnontieteen ja moraalin rajan hahmottamista
niiden omien määrityksien kautta
Vastakohtaisuuden kehät
Lähteitä: Fichte, Lacan, Derrida, Wittgenstein.
Hyödyn maksimointi ja moraali
Lähteitä: Mill, Snellman, Hegel, Moore, Kant.
Laskennallisen moraalin ongelmista
Lähteitä: Moore, Mill, Kant, Aristoteles.
Välttämättömyys ja pakko
Lähteitä: Schelling, Hume, Snellman, Kant.
Tieteen ja uskomusten suhteesta
Lähteitä: Pylkkö, Hume, Kant, Schelling.
Liite: Luonnontieteen suhteellisista arvoista
Lähteitä: Popper, Kant.
https://siipola.work/filosofia/FILS840.pdf

Suuri Ilmasto-oppi tieteen edustajana ja joukkoilmiönä

 "Vapaan maailman kansalaiset on saatu toimimaan heitä kantavan järjestelmän kumoamiseksi  ikään kuin posthypnoosissa, ja ilman, että heillä näyttää olevan aavistustakaan siitä, mitä ovat tekemässä".

https://siipola.work/filosofia/Ilmasto-oppi.pdf